Svenska hushållens lånebörda allt tyngre

Trots att räntekostnaderna har ökat rejält sedan 2005, skuldsätter sig de svenska hushållen allt mer. Svenska bolåntagare har i genomsnitt 776 800 kronor i bostadslån vilket är en ökning med 35 procent jämfört med 2005. Då var snittet 574 100 kronor. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Mellan åren 2005 och 2008 ökade det genomsnittliga priset på ett småhus i Sverige med 30 procent. Det får även till följd att bostadsköpare lånar mer än tidigare. Dessutom har många bostadsägare fått möjlighet att ta ut nya lån på bostaden för renovering av bostaden eller andra investeringar, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Undersökningen visar också att låntagare i åldersgruppen 25-39 år har överlägset högst lånebelopp med 1 020 000 kronor i medelvärde medan åldersgruppen 40-69 år har ett medelvärde på 674 400 kronor.

– I åldersgruppen 25-39 år har många nyligen bildat familj och köpt en större bostad. Sedan sommaren 2005 har den genomsnittliga räntekostnaden i denna grupp ökat med 1 800 kronor per månad efter skatteavdrag. Att den rörliga boräntan har dubblerats på tre år har ännu inte avskräckt så mycket, konstaterar Elisabeth Hedmark.

Av undersökningen framgår också att 12 procent av de svenska hushållen har 1 miljon kronor eller mer i lån på sin bostad, en ökning med 5 procentenheter jämfört med 2005. Andelen som inte har några lån har sjunkit från 44 procent 2005 till 41 procent 2008.

I undersökningen framgår dessutom att medelvärdet på bostadslånen ökar i takt med hur stor hushållsinkomsten är. För hushåll med inkomst under 30 000 kronor per månad är medelvärdet 468 400 kronor jämfört med hushållsinkomster över 45 000 kronor där bostadslånens medelvärde hamnar på ett genomsnitt på 1,1 miljoner kronor.

Om undersökningen:
Totalt har 10 637 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 419 69, 073-96 419 69
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela