Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2008

”Vi har en fortsatt god tillväxt och ett förbättrat resultat under perioden. Kreditportföljen har en mycket god kvalitet och en bra geografisk spridning med en exponering enbart i Sverige. Bolåneaffären blir även en allt större del av länsförsäkringsgruppens affär. Framgången bygger på ett starkt helhetserbjudande, effektiva kundmöten tillsammans med bra priser och villkor”, säger Göran Laurén, tillförordnad vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning
Utlåningen ökade 20 procent till 51 (42) mdr.
Rörelseresultatet uppgick till 43 (24) Mkr.
Räntenettot ökade 38 procent till 148 (107) Mkr.
Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,6 procent och primärkapitalrelationen till 8,7 procent.
Kreditkvaliteten är fortsatt mycket god.
Antalet kunder ökade till 109 500 (101 800).

Uppgifterna inom parentes avser januari – juni 2007.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Göran Laurén
Tf vd Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73
goran.lauren@lansforsakringar.se

Mattias Nordin
Ekonomidirektör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 409 08
073-96 409 08
mattias.nordin@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela