Kvinnor är dubbla förlorare på pensionsdagen

Föräldraledighet, arbetslöshet och deltidsarbete sänker kvinnors pensioner till nivåer långt under männens. Det visar en ny forskningsrapport som Länsförsäkringar presenterar idag.

Forskningen bygger på studier av män och kvinnor i fyra yrkesgrupper. Skillnaderna i pension mellan kvinnor och män i samma yrken är överraskande stora.

– Kvinnornas pensioner ligger på betydligt lägre nivåer än männens, närmare 80-90 procent av männens pensionsnivåer. Vi vet sedan tidigare att kvinnornas lägre löner också ger dem lägre pensioner. Det nya är att många kvinnor, genom sin väsentligt högre frånvaro från arbetslivet än män, får en kraftig negativ påverkan på sina pensioner. Exempel på detta är deltidsarbete, föräldraledighet och arbetslöshet, säger Göran Normann, docent i nationalekonomi och fortsätter:

– Den fjärdedel av de kvinnliga sjuksköterskorna i studien som har de lägsta inkomsterna, hamnar på pensionsnivåer som ligger på 81 procent av den genomsnittliga kvinnliga sjuksköterskans pension. Detta kan jämföras med 73 procent av den genomsnittlige manlige kollegans.

För en stor majoritet med inkomster kring riksgenomsnittet innebär det här ett behov av ett sparande för att höja inkomsterna och skapa ett drägligt liv som pensionär.

– Enligt rapporten rör det sig om ett sparande upp till 1 700 kronor per månad under hela arbetslivet för att nå 75 procent av slutlönen i pension, säger Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv.

Undersökningen visar också att pensionsinsättningar som görs via stat och arbetsgivare och som betalas in efter 61 år, inte höjer det framtida pensionskapitalet fullt ut. En extra insättning på 1 000 kronor ökar pensionsförmögenheten, som är en summa av framtida pensioner, med ett lägre belopp – ofta bara med 600 kronor.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Göran Normann, docent i nationalekonomi
Telefon: 070-77 367 61
E-post: goran.normann@grufman-reje.se

Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 406 08, 073-96 406 08
E-post: jorgen.svensson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela