Var tredje svensk saknar eget pensionssparande

36 procent av svenskarna saknar helt ett regelbundet privat pensionssparande. Andelen som pensionssparar har därmed ökat något jämfört med 2007. Det genomsnittliga månadsbeloppet svensken pensionssparar har ökat med 26 procent. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Drygt var tredje svensk pensionssparar inte utöver den allmänna pensionen och avtalspensionen som arbetsgivaren betalar in, en minskning jämfört med 2007 då nästan fyra av tio svenskar inte pensionssparade alls.

– Det är glädjande att se att andelen som inte pensionssparar minskar. Utan eget pensionssparande riskerar man att få bara hälften av slutlönen i pension. Därför är det viktigt att också ha ett privat pensionssparande för att inte behöva gå ner i levnadsstandard som pensionär, säger Mats Wester, pensionsexpert, Länsförsäkringar AB.

Svensken pensionssparar i genomsnitt 573 kronor i månaden. Det är mer än 2007 då beloppet låg på 455 kronor. 45 procent av dem som sparar till pensionen uppger att de sparar upp till 1 000 kronor i månaden medan bara 6 procent uppger att de sparar mellan 1 001 – 2 000 kronor i månaden.

Kvinnorna sparar lägre belopp än vad männen gör. Varannan kvinna uppger att de sparar upp till 1 000 kronor per månad och endast 6 procent sparar mer än 1 000 kronor. 39 procent av männen sparar upp till 1 000 kronor per månad medan 13 procent sparar mer än 1 000 kronor.

– Det privata pensionssparandet är bara en av flera delar som påverkar den framtida pensionen. Det är viktigt att man är aktiv och placerar både avtalspension och premiepension på ett bra sätt, säger Mats Wester.

Om undersökningen:
Totalt har 10 637 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 10 21

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela