4 av 10 löntagare väljer inte tjänstepension

Dagens pensionssystem kräver större individuellt ansvar för pensionen på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt visar en ny undersökning från Länsförsäkringar att nästan 40 procent inte har gjort ett aktivt tjänstepensionsval.

– Tjänstepensionen är en viktig del av den framtida pensionen och för många kan den uppgå till 25 – 50 procent av den totala pensionen. Det är därför oerhört viktigt att göra ett aktivt val. I slutänden kan det göra stora skillnader och för de flesta kan det röra sig om mycket pengar, säger Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv och fortsätter:

– Det viktiga är att sätta sig in i sina möjligheter och ta ställning till hur man vill placera sina pengar. Man måste ju inte byta fonder ofta men var och en bör åtminstone göra ett aktivt val och ta ställning till hur ens egna pengar placeras.

Undersökningen visar också att:
• Egna företagare i betydligt större utsträckning än arbetare upplever att de är välinformerade om sin tjänstepension. 10 procent av tjänstemännen uppger att de har tillräcklig information om sin tjänstepension jämfört med 4 procent av arbetarna.
• Yngre löntagare (21-29 år) känner sig betydligt mindre informerade om sin tjänstepension än de äldre löntagarna (50-64 år). 37 procent av den äldre åldersgruppen tycker att de har helt och hållet eller ganska bra information om sin tjänstepension jämfört med 11 procent av de yngre.
• Tjänstemän gör i mycket högre grad ett aktivt tjänstepensionsval än arbetare. Enligt undersökningen har nästan 7 av 10 tjänstemän gjort ett aktivt tjänstepensionsval, jämfört med drygt 2 av 10 arbetare.
• Nästan varannan löntagare känner inte till vilken typ av tjänstepension de har.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 406 08, 073-9640608
E-post: jorgen.svensson@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela