Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar höjer bolåneräntorna från och med den 7 juli med mellan 0,06 till 0,15 procentenheter.
Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Rörlig (3 mån) 5,70 % + 0,11 %
1 år 6,10 % Oförändrad
2 år 6,26 % + 0,06 %
3 år 6,28 % + 0,09 %
4 år 6,35 % + 0,15 %
5 år 6,42 % + 0,15 %
7 år 6,28 % + 0,10 %
10 år 6,24 % + 0,12 %

För ytterligare information kontakta:

Göran Laurén,
tf vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 410 73
073-96 410 73

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela