Var femte företagare har inte tid med semester

Nästan 20 procent av företagarna i Sverige uppger att de inte alls eller som mest kommer att ta två veckors semester totalt under 2008. De två viktigaste skälen som företagarna nämner är att de inte har tid eller att de måste täcka upp för andra som ska ha semester. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

– Detta är ett klassiskt dilemma för dem som driver mindre företag. Företaget kommer i första hand, den egna hälsan och det egna välbefinnandet i andra hand. Undersökningen visar också att ju större företagen är desto längre semester tar företagaren ut vilket ju känns helt logiskt, säger Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland.

Företagarna i norra Sverige tar ut minst semester 2008. Där uppger 28 procent att de bara kommer att ta ut maximalt två veckor, motsvarande siffra för företagare i östra Sverige är 16 procent. I norra Sverige uppger även hela 13 procent att de inte har behov av semester, vilket kan jämföras med 1 procent i östra delen av landet.

Fråga: Varför kommer du inte att ta mer semester under 2008? Topplistan

1. Har inte tid 41 procent
2. Täcka upp för andra/göra andras arbete när de ska ha semester 20 procent
3. Finns ingen som kan ersätta mig 19 procent
4. Annan orsak 15 procent
5. Vet ej 9 procent
6. Har inget behov 6 procent
7. Har inte råd 5 procent

Om undersökningen:
Totalt har 1 339 VD:ar eller ägare intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på region (nord, syd, väst och öst), storlek på företag och bransch. Intervjuerna har genomförts i företag med mellan 5 och 49 anställda via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland
Telefon: 054-775 15 09, 070-683 57 00
E-post: anders.olsson@varmland.lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela