Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar höjer bolåneräntorna från och med den 23 juni med mellan 0,05 till 0,12 procentenheter.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Göran Laurén,
tf vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 410 73
073-96 410 73

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela