Mats Ericsson blir ny vd för Länsförsäkringar Bank

Styrelsen i Länsförsäkringar Bank AB har utsett Mats Ericsson till ny vd. Han tillträder sin befattning 1 september. Tillförordnad vd Anders Borgcrantz återgår då till sina ordinarie arbetsuppgifter som vice vd och ställföreträdare åt vd. Mats Ericsson är sedan tio år tillbaka vd för Länsförsäkringar Halland. Där har han lett arbetet med att etablera en av de mest framgångsrika bankverksamheterna inom länsförsäkringsgruppen.

– Mats har rätt bakgrund för att utveckla länsförsäkringsgruppens bankverksamhet till nästa nivå. Vi har gått från nischbank till huvudbank. Nu är det dags att ta nästa kliv och bli den ledande aktören för våra strategiska målgrupper. Detta kräver en god kombination av samarbetsförmåga och stark drivkraft. Jag är övertygad om att Mats har precis de egenskaper som krävs, säger Håkan Danielsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar Bank AB och vd Länsförsäkringar AB.

Mats Ericsson har över 30 års erfarenhet av bank- och försäkringsbranschen. Först inom Folksam och sedan Trygg-Hansa med befattningar som marknadschef och regionchef och sedan 1998 som vd för Länsförsäkringar Halland. Han har suttit i Länsförsäkringar Banks styrelse men har även styrelseuppdrag utanför länsförsäkringsgruppen i så skiftande verksamheter som Prins Bertils stiftelse och företaget Movement vård och rehab AB.

– Det ska bli spännande att tillsammans med medarbetarna inom bankverksamheten ta nästa utvecklingssteg. En central uppgift för oss är att bankprodukterna skall sitta som hand i handske när de 24 länsförsäkringsbolagen möter kunderna, säger Mats Ericsson.

Mats Ericsson är född 1954 och gift med Eva. Tillsammans har de tre vuxna barn. Bland fritidsintressen ryms golf och fotboll.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, styrelseordförande Länsförsäkringar Bank AB
08-588 411 42
073-96 411 42

Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Halland
035-15 10 37
070-345 10 37

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela