Ny trafiksajt ska rädda liv

Det finns många trafikfarliga miljöer i landet. Som trafikant har det varit svårt att påverka detta men nu gör Länsförsäkringar och NTF det lättare.

Antalet dödsolyckor i trafiken har ökat och förra året skadades nästan 33 000 personer i trafiken. Några vanliga olycksorsaker är trötthet i trafiken och farliga miljöer.

– Vi tycker att nollvisionen har misslyckats och därför gör vi nu satsningar inom trafiksäkerhetsområdet. Tillsammans med NTF lanserar vi nu en ny sajt där du som vistas i trafiken kan anmäla en farlig miljö och på så sätt sätta press på ansvarig väghållare att förbättra miljön. Sedan tidigare driver vi också en sajt om trötthet i trafiken där du kan testa om du är för trött för att köra bil, säger Stefan Skotte, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

– Att de som vistas i trafiken får möjlighet att påverka den egna miljön via den nya sajten ser vi som mycket betydelsefullt, säger Jan Sandberg VD på NTF. Det är trots allt de som vistas i miljön dagligen som bäst ser de problem och risker som finns. Med hjälp av sajten kan vi tillsammans påverka ansvariga och se till att trafikmiljön förbättras.

Länsförsäkringar och NTFs nya sajt heter www.trafikfarligamiljoer.se och där kan du anmäla en trafikfarlig miljö var som helst i Sverige. Tipsen skickas sedan vidare till ansvarig väghållare. På www.somnainte.nu finns trötthetstester som hjälper dig att se om du är för trött för att köra bil.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Skotte, skadeförebyggare Länsförsäkringar AB
08-588 410 89, 073-96 410 89
stefan.skotte@lansforsakringar.se

Jan Sandberg, vd NTF
08-705 59 01, 070-580 30 00
jan.sandberg@ntf.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela