Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna

Länsförsäkringar höjer bolåneräntorna från och med den 17 juni med mellan 0,05 till 0,20 procentenheter.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Göran Laurén,
tf vd Länsförsäkringar Hypotek
08-588 410 73
073-96 410 73

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

080617 prm ränteändring

Bokmärk och dela