Länsförsäkringar Liv föreslår ombildning

Styrelsen för Länsförsäkringar Liv AB föreslår en ombildning av bolaget till ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag. Syftet är att skapa större trygghet och ökad tydlighet för kunderna samtidigt som livbolagets konkurrenskraft stärks. En förutsättning för ombildning är att kunderna säger ja till förslaget.

Länsförsäkringar Liv ABs styrelse har under en tid analyserat vilka effekter vinstutdelande verksamhet skulle få för kunderna och livverksamheten. Styrelsens analys visar att en ombildning skulle gagna såväl kunderna som livförsäkringsverksamheten. Därför föreslår styrelsen en ombildning av Länsförsäkringar Liv AB, som idag har vinstutdelningsförbud, till ett vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag.

– En ombildning innebär större trygghet för kunderna och ökad finansiell styrka för livbolaget. Det gör att vi kan satsa mer offensivt för att skapa en bra avkastning och hålla en bra avgiftsnivå. Sammantaget ger det oss också goda förutsättningar att växa ytterligare, säger Jörgen Svensson, vd för Länsförsäkringar Liv AB.

Under september och oktober kommer kunderna att få rösta om förslaget att ombilda livbolaget. Fullständig information kommer att skickas ut till kunderna inför omröstningen. Om kunderna samtycker granskar Finansinspektionen förslaget.

–I ett vinstutdelande livbolag ökar tryggheten och tydligheten för kunderna. Ombildningen stärker också Länsförsäkringars affärsmodell där ägandet utgår ifrån de 24 ömsesidiga länsförsäkringsbolagen. Livverksamheten blir ännu mer lokal eftersom den får en tydligare ekonomisk koppling till länsförsäkringsbolagen, säger Håkan Danielsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv AB.

En eventuell ombildning av Länsförsäkringar Liv AB påverkar inte de 24 lokala länsförsäkringsbolagens ömsesidighet.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Danielsson, styrelseordförande Länsförsäkringar Liv AB
08-588 411 42, 073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv AB
08-588 406 08, 073-964 06 08
jorgen.svensson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela