Samarbete mellan LRF och Länsförsäkringar träder i kraft

Den 1 juli fördjupas samarbetet mellan Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Länsförsäkringar. Länsförsäkringar köper LRFs personförsäkringar och konceptvarumärken.

– Genom samarbetet vill vi öka nyttan för LRFs medlemmar inom lantbruksmarknaden och på samma gång förstärka Länsförsäkringars kunderbjudande. LRF och Länsförsäkringar har tillsammans mycket god kunskap om såväl drivkrafterna på marknaden som lantbruksföretagarens villkor och behov, och kan därmed gemensamt skapa bra lösningar, koncept och erbjudanden anpassade till LRFs medlemmar. Samarbetet innebär därmed att LRFs medlemsförmåner kan utvecklas ytterligare och ett antal konkreta åtgärder är redan vidtagna, säger Jan Fock, VD Länsförsäkringar Skåne.

Samarbetet är ett led i Länsförsäkringars fortsatta tillväxtstrategi och stora satsning på den gröna näringen. Medarbetare inom LRF Försäkringar kommer successivt att börja arbeta inom länsförsäkringsgruppen.

– De flesta, 35 personer, kommer att arbeta inom Länsförsäkringar AB, 30 på affärsområde Hälsa och fem personer inom Skador. 10 försäkringsrådgivare kommer att börja arbeta på lokala länsförsäkringsbolag, säger Jan Fock

Premieinkomst 260 Mkr
Antal försäkringar 685 000
Antal försäkringskunder 205 000

Försäkringarna består av individuella försäkringar och gruppförsäkringar inom liv-, sjuk- och olycksfallsrisker för LRF Försäkrings cirka 205 000 kunder. Kunderna utgörs i huvudsak av LRFs cirka 168 000 medlemmar, men också andra med lant- eller skogsbruksanknytning.

För ytterligare information kontakta:

Jan Fock, VD Länsförsäkringar Skåne
042-24 94 03
070-630 00 01

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela