Små marginaler för många hushåll

Många svenskar har alldeles för små marginaler i privatekonomin. 34 procent uppger att de inte har råd att bo kvar i sin nuvarande bostad om kostnaden ökar eller den disponibla inkomsten minskar med 2 000 kronor i månaden. Även om detta är en viss förbättring sedan 2005 har många svenska hushåll fortfarande alltför små marginaler. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– De hushåll som anser sig ha de minsta marginalerna är ensamstående med barn. De är också extra känsliga för prishöjningarna som har varit den senaste tiden på exempelvis livsmedel. Jobbskatteavdraget ger heller inte samma effekt på denna grupp eftersom hushållet enbart har en inkomst, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Undersökningen visar också att 16 procent anser sig inte kunna bo kvar om privatekonomin försämras med 1 000 kronor i månaden. Vid en försämring på 3 000 kronor kan 50 procent tvingas flytta och vid en försämring på 4 000 kronor uppger 61 procent att de får svårt att bo kvar. Blir försämringen hela 5 000 kronor säger sig 69 procent riskera att få söka ny och billigare bostad.

– Alltför många har alldeles för små marginaler i privatekonomin. Det visar på vikten av att höja den ekonomiska beredskapen ifall inkomsten skulle minska under en längre period, säger Elisabeth Hedmark.

Undersökningen visar även på relativt stora skillnader beroende på var i landet man bor. I Älvsborg uppger 28 procent att de inte klarar en försämring av privatekonomin med 2 000 kronor. Motsvarande siffra för Värmlands och Gotlands län är 43 procent.

Tabell: Har du råd att bo kvar om i din nuvarande bostad om kostnaden ökar eller disponibla inkomsten minkar med:

Nivå Total andel nej 2005 Total andel nej 2008
500 kronor 5 procent 5 procent
1 000 kronor 16 procent 16 procent
2 000 kronor 39 procent 34 procent
3 000 kronor 54 procent 50 procent
4 000 kronor 67 procent 61 procent
5 000 kronor 74 procent 69 procent
10 000 kronor 91 procent 83 procent

Totalt har 10 637 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts per telefon av Hermelin Group.
För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB
08-588 419 69, 073-96 419 69
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 070-922 37 93
tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela