Var femte företagare struntar i att erbjuda avtalspension

Drygt var femte företag med färre än 50 anställda har inte ordnat avtalspension till sina anställda. Vissa av företagen erbjuder samtliga medarbetare avtalspension medan andra enbart till utvalda nyckelpersoner. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Avtalspensionen är en viktig del av den framtida pensionen och för många kan den uppgå till 25 – 50 procent av den totala pensionen. Det nya pensionsavtalet för privatanställda, som började gälla i år, gör att avtalspensionen blir ännu viktigare eftersom möjligheterna att förbättra sin pension ökat genom egna val av pensionsförvaltare och sparform, säger Anders Olsson, expert på förtagande på Länsförsäkringar Värmland.

Det är ofta arbetsgivaren som betalar in premien för avtalspensionen. Bland stora företag styrs den i regel via kollektivavtal. Eftersom många mindre företag helt och hållet saknar kollektivavtal är det viktigt för en anställd att vara på det klara med vilka pensionslösningar en arbetsgivare erbjuder.

– För att klara av att konkurrera om den bästa arbetskraften på dagens arbetsmarknad är det även viktigt för arbetsgivare att kunna erbjuda ett bra övergripande förmånspaket till de anställda, där avtalspensionen är en viktig del för den anställde, säger Anders Olsson.

Undersökningen visar dessutom att en tredjedel av de mindre företagen erbjuder samtliga sina medarbetare sjukvårdsförsäkring, det vill säga möjligheten att få privat sjukvård, en tredjedel erbjuder enbart nyckelpersoner denna förmån medan en tredjedel inte alls erbjuder anställda sjukvårdsförsäkring. Vidare framgår också att drygt 1 av 10 företagare har ordnat extra pensionsförsäkring åt samtliga anställda och 44 procent enbart åt nyckelpersoner.

Om undersökningen:
Totalt har 1 339 VD:ar eller ägare intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på region (nord, syd, väst och öst), storlek på företag och bransch. Intervjuerna har genomförts i företag med mellan 5 och 49 anställda via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Olsson, expert på företagande Länsförsäkringar Värmland
Telefon: 054-775 15 09, 070-683 57 00
E-post: anders.olsson@varmland.lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela