Svenska arbetsgivare dåliga på att anställa med utländsk bakgrund

Svenska folket ger arbetsgivarna lågt betyg när det gäller att anställa personer med utländsk bakgrund. Mest kritiska till arbetsgivarnas inställning är personer med lite högre inkomst. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.
Fyra av tio svenskar menar att arbetsgivare i Sverige generellt är dåliga eller mycket dåliga på att anställa personer med utländsk bakgrund. Knappt var femte tycker att arbetsgivarna är bra eller mycket bra.

Länsförsäkringar tar som arbetsgivare den här frågan på största allvar och arbetar systematiskt för att få en jämn fördelning bland sina medarbetare.

– Det är en viktig fråga som lyfts fram. Många vill nog se motsvarande mångfald i arbetslivet som idag råder i samhället, något vi på Länsförsäkringar AB arbetar för att lyckas åstadkomma. Och då pratar vi både om en jämn fördelning mellan kvinnor och män men också vad gäller ålder och etnisk bakgrund, säger Jan Lundmark, HR-direktör på Länsförsäkringar och fortsätter:

– När det gäller etnisk bakgrund är målen högt uppsatta för 2008. Bland dem vi nyanställer under 2008 ska 20 procent ha utländsk bakgrund. På fem år har vi gått från att ha relativt låg andel kvinnor på ledande befattningar inom Länsförsäkringar AB på divisions- och koncernnivå. Målet är att nå 40 procent innan utgången av 2010.

Fråga: Hur bra tycker du att svenska arbetsgivare är på att ta hand om kompetens genom att anställa personer med utländsk bakgrund?

Mycket bra: 2 %
Bra: 16 %
Varken bra eller dåligt: 26 %
Dåliga: 31 %
Mycket dåliga: 8 %
Ingen uppfattning: 16 %

Mer om undersökningen
Personer mellan 25 och 69 år och de som tjänar mer än 19 999 kronor i månaden är mest kritiska till arbetsgivarna i det här fallet. De som är mellan 16 och 24 år är mest positiva. Geografiskt finns det också skillnader. Norrbottningarna är mest kritiska till arbetsgivarna i den här frågan och invånarna i Jönköpings län är mest positiva.

Totalt har 13 052 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Lundmark, HR-direktör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 64, 073-96 418 64
E-post: jan.lundmark@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela