Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna

Allt fler anstränger sig för att ta sin del av ansvaret i klimatfrågan. Vanligaste insatsen när svensken själv får välja är källsortering av papper och glas som mer än 9 av 10 ägnar sig åt. Den näst vanligaste åtgärden är att stänga av elapparater och släcka lampor. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

– Vi har kommit långt i Sverige när det gäller miljöfrågor och vi är på många sätt ett föredöme för andra länder. Vi källsorterar och vi väljer miljövänliga alternativ när vi handlar och var fjärde svensk åker kommunalt. Däremot är vi sämre på att köra miljöbil, bara 6 procent kör miljöbil, säger Leli Kjellin, verksamhetskoordinator på Länsförsäkringar.

Miljötoppen

Fråga: Vad av följande gör du?
1. Källsorterar papper och glas 92%
2. Stänger av elapparater och släcker lampor 84%
3. Handlar miljömärkta varor 62%
4. Källsorterar avfall 62%
5. Källsorterar allt 51%

Mer om undersökningen
Kvinnorna uppger i högre utsträckning än männen att de vidtar åtgärder som skonar miljön. Största skillnaden mellan könen gäller miljömärkta varor, 69 procent av kvinnorna svarar att de handlar miljömärkt mot 55 procent av männen.

Källsortering är klart vanligast bland 40-69-åringar. Nära 60 procent svarar att de källsorterar alla sopor. Ungefär 40 procent av den yngre generationen uppger att de gör det.

Det finns också geografiska skillnader i miljömedvetenheten. 72 procent av invånarna i Dalarnas län uppger att de källsorterar allt mot 39 procent av invånarna i Stockholms län.

Totalt har 13 052 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län. Intervjuerna har genomförts via telefon av Hermelin Group.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Leli Kjellin, verksamhetskoordinator Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 72, 073-96 414 72
E-post: leli.kjellin@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela