Jörgen Svensson blir ny VD för Länsförsäkringar Liv

Styrelsen i Länsförsäkringar Liv AB har utsett Jörgen Svensson till verkställande direktör i Länsförsäkringar Liv. Han tillträder befattningen den 25 maj 2008 och efterträder Håkan Danielsson som i samband med årsstämman i Länsförsäkringar AB blir VD för Länsförsäkringar AB. Jörgen Svensson är idag VD för Länsförsäkringar Blekinge.

Styrelsen i Länsförsäkringar Liv har sedan januari, då nuvarande VD:n Håkan Danielsson utsågs att från och med årsstämman i maj 2008 bli VD för Länsförsäkringar AB, arbetat med rekryteringen av ny VD till Länsförsäkringar Liv. Rekryteringsarbetet har skett både inom länsförsäkringsgruppen och externt.

– Vi har haft en omfattande kravprofil som vägledning i vårt sökarbete. Viktigast har dock varit god ledarförmåga med dokumenterat goda resultat. Jörgen, som har utsetts i konkurrens med både interna och externa kandidater, har just den erfarenhet vi behöver, säger Håkan Danielsson.

Jörgen Svensson är sedan 2004 VD för Länsförsäkringar Blekinge och har en drygt 25 år lång erfarenhet av bank- och försäkringsbranschen med fokus på liv- och pensionsmarknaden. Mellan 2001 och 2003 var han chef för Skandias säljorganisation Region Syd. Jörgen har också varit chef för Stora företag och Entreprenörsorganisationen i Skandia.

– Det kommer att bli en betydande utmaning och ett stort ansvar för utvecklingen av vår livverksamhet. Den kunskap, kompetens och ambition som finns i livorganisationen gör mig dock övertygad om att vi har väldigt goda förutsättningar att vidareutveckla inte bara livverksamheten i sig, utan också Länsförsäkringars totalerbjudande för våra 3,2 miljoner kunder, säger Jörgen Svensson.

– Det är självfallet ingen slump, men det visar tydligt vår styrka att det finns den rätta kompetensen och erfarenheten internt för att fortsätta arbetet med att utveckla Länsförsäkringar Liv till Sveriges ekonomiskt starkaste och marknadsledande pensionsbolag. Med sin bakgrund som VD för ett länsförsäkringsbolag kommer Jörgen att utgöra ett aktivt stöd till länsförsäkringsbolagen i den fortsatta tillväxten, säger Tommy Persson, styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv.

Jörgen Svensson är född 1959, gift och har fyra barn. Han är bosatt i Falsterbo i Skåne och hans fritidsintressen sammanfaller med de fyra barnens: idrott.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Svensson, VD Länsförsäkringar Blekinge
Telefon: 0454-30 23 60, 070-514 84 85

Tommy Persson, Styrelseordförande Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 400 00

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela