Länsförsäkringar Livs återbäringsränta 4 procent

Från 1 mars 2008 sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 7 till 4 procent före skatt och avgifter. Orsaken till sänkningen är den senaste tidens negativa utveckling på de finansiella marknaderna.

– Vi har idag en av de högsta återbäringsräntorna i branschen och det har vi även efter sänkningen. I skakiga börstider är det klokt att vara försiktig, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv.

Den 31 december 2007 var konsolideringen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas försäkringskapital, 114 procent och solvensen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas garanterade utbetalningar, 152 procent.

Den genomsnittliga årliga återbäringsräntan har sedan 1985, då livförsäkringsverksamheten startade, varit 9,4 procent.

För ytterligare information kontakta gärna:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 411 42, 073-96 411 42
E-post: hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08 588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela