Rättelse: Länsförsäkringar Hypotek: Bokslutskommuniké 2007

Tidigare pressmeddelande från Länsförsäkringar distribuerades i fel bolagsnamn. Länsförsäkringar AB Bokslutskommuniké 2007 avser Länsförsäkringar Hypotek Bokslutskommuniké 2007.

– Jag är mycket stolt över den position som Länsförsäkringar tagit på bolånemarknaden under 2007. Vi tog nästan 7 procent av marknadstillväxten under året, vilket är dubbelt så mycket som vår marknadsandel. Vi klarade detta därför att vi har bolånemarknadens mest nöjda kunder för tredje året i rad och kunderna uppskattar oss som ett prisvärt alternativ. Under det fjärde kvartalet fortsatte oron på kapitalmarknaden. Den låga risken i våra utlånings- och
likviditetsportföljer har därför varit en konkurrensfördel för oss. Den säkerställda upplåningen har fungerat väl och möjliggjort vår starka marknadstillväxt säger Göran Laurén, tf vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Sammanfattning:

• Utlåningen ökade 30 procent till 48 (37) mdr.
• Marknadsandelen för hypoteksutlåning till hushållen ökade från 3,0 till 3,4 procent.
• Andelen av marknadstillväxten uppgick till nästan 7 procent under året.
• Rörelseresultatet uppgick till 58 (36) Mkr.
• Räntenettot ökade 30 procent till 236 (182) Mkr.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 10,48 procent och primärkapitalrelationen till 8,59 procent enligt övergångsregler för Basel II.
• För tredje året i rad visade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) att Länsförsäkringar har de mest nöjda bolånekunderna.
• Antalet kunder ökade till 106 300 (90 400).

Uppgifterna inom parentes avser 2006.
Jämförelsevärden är omräknade enligt IFRS.

Rapporten kan hämtas via www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Göran Laurén
Tf vd Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 410 73
073-96 410 73

Mattias Nordin
Ekonomidirektör Länsförsäkringar Hypotek AB
08-588 409 08
073-96 409 08

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66

Bokmärk och dela