Nu kommer ditt framtida lönebesked

Nu börjar det orangea kuvertet med pensionsprognosen dimpa ner i svenskarnas brevlådor. Nära 6,1 miljoner kuvert ska delas ut. Detta handlar om din uppskjutna lön. Öppna och läs innehållet, lägg det inte i ”att-göra-sen-högen” där det lätt blir liggande.

Det orangea kuvertet ger enbart besked om den allmänna pensionen, dvs. den del som utbetalas från staten, och ger därför inte en fullständig prognos över den framtida inkomsten. Utöver den allmänna pensionen får de flesta också tjänstepension från arbetsgivaren och många har också någon form av privat pensionssparande.

Undersökningar från Länsförsäkringar visar att en stor del av svenskarna, 40 procent, känner oro för att de inte ska klara sig på sin pension. Andelen kvinnor som oroar sig för pensionen är betydligt större än andelen män, 48 procent jämfört med 32 procent.

– Men eftersom det orangea kuvertet inte ger en fullständig och definitiv bild av pensionen ska man inte oroa sig i onödan. Det är däremot viktigt att sätta sig in i vad som gäller, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB.

– Siffrorna i det orangea kuvertet baseras på många olika antaganden och är ingen sanning utan en riktning över hur mycket det kan bli i allmän pension. Ju yngre du är desto osäkrare är beloppen. Men ju närmare pensionen du kommer desto säkrare blir prognosen, säger Elisabeth Hedmark.

Dagens pensionssystem kräver att vi tar egna beslut och tar ansvar för vår pension på ett annat sätt än tidigare. Men 59 procent av svenskarna har aldrig bytt sina PPM-fonder, enligt en undersökning från Länsförsäkringar.

– Eftersom det handlar om mycket pengar för de flesta är det viktigt att sätta sig in i sina möjligheter och ta ställning till hur man vill placera sina pengar. Man måste ju inte byta fonder ofta men var och en bör åtminstone göra ett aktivt val och ta ställning till hur ens egna pengar placeras, säger Elisabeth Hedmark.

I samband med att kuvertet dimper ner i brevlådan kan det vara bra att ställa några frågor till sig själv:
• Har jag kontroll över hela min pensionsbild, även tjänstepensionen och vilka val jag ska göra för den?
• Hur aktiv kommer jag att vara med fondbyten och är mina pengar placerade i fonder som passar för den aktivitetsnivån?
• Passar fortfarande den valda fördelningen jag har för mina fonder?
• Vilken risk är jag beredd att ta med mina pensionspengar och motsvarar valda fonder den risknivån?
• Vill jag själv mixa ihop en egen portfölj med olika fonder eller är en generationsfond det bästa för mig?
• Har jag mindre än 7-8 år kvar till pensionen, är det kanske dags att trygga upp värdet av mina fondpengar genom att successivt under några år växla över till räntefond?
• Har jag över 10 år kvar och ligger i för mycket räntebärande fonder? Kanske är det bättre med en större del i aktiefonder.
• Behöver jag ett efterlevandeskydd?
• Kommer pensionen räcka att leva på efter pensioneringen eller behöver jag spara själv?
• Behöver jag hjälp med pensionsfrågor? Bra information finns på www.ppm.nu och www.minpension.se. Eller kontakta en pensionsrådgivare på din bank eller ditt försäkringsbolag.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar AB
073-920 01 90
elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
0709-223793
tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela