Länsförsäkringar Liv bäst i klassen med högst totalavkastning

Under 2007 hade Länsförsäkringar Liv den högsta totalavkastningen av alla livförsäkringsbolag. Totalavkastningen på placeringstillgångarna för traditionell förvaltning uppgick till 6,7 procent för helåret 2007. Samtidigt har det skett en stark ökning i marknadsandelar. Mätt i nyförsäljning hamnade marknadsandelen på en tredjeplats med 12,2 procent vid utgången av 2007, en markant ökning med 2,8 procentenheter jämfört med 2006.

– En framgångsrik livverksamhet bygger på bra avkastning och goda kundrelationer. Vår starka avkastning under 2007 i kombination med länsförsäkringsbolagens goda service och närhet till kund ger oss framgångar i marknaden, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv.

För ytterligare information kontakta gärna:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 411 42, 073-96 411 42
E-post: hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08 588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela