Anders Borgcrantz tillförordnas som VD för Länsförsäkringar Bank

VDn i Länsförsäkringar Bank, Tomas Johansson är sjukskriven under en längre tid. Anders Borgcrantz, som idag är VDs ställföreträdare, tillförordnas under denna period som VD för Länsförsäkringar Bank.

Anders Borgcrantz är sedan 2003 vice VD, VDs ställföreträdare och finansdirektör i Länsförsäkringar Bank. År 2005 utsågs Anders Borgcrantz även till VD för Länsförsäkringar Hypotek. Han har en bakgrund inom det som idag är Swedbank, bland annat som vice VD i Föreningssparbanken och VD för hypoteksinstitutet Spintab. Anders Borgcrantz har även haft en rad styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Jordbrukskredit och ledamot av styrelsen för SJ.

Göran Laurén, vice VD och finanschef i Länsförsäkringar Hypotek, kommer att utses till tillförordnad VD för Länsförsäkringar Hypotek.

För ytterligare information kontakta gärna:

Tommy Persson, styrelseordförande Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08-588 41790, 073-96 417 90
E-post: tommy.persson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz, tillförordnad VD Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08-588 412 51, 073- 96 412 51
E-post: anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela