Begränsade sjukförsäkringar skapar otrygghet för hushållen

Ett aktuellt regeringsförslag innebär att personer med kompletterande försäkring, tecknad privat eller genom kollektivavtal, inte ska kunna få mer än 75 procent av inkomsten vid långvarig sjukskrivning. Lika mycket som den kompletterande försäkringen ger i ersättning, minskar nivån på den statliga sjukersättningen.

En ny undersökning visar att 11 procent av Länsförsäkringars privatkunder kan tvingas sälja sitt boende eller bilen vid långvarig sjukdom med mer än ett års sjukskrivning, om regeringens förslag går igenom.

– Att behöva flytta från sitt hem eller sälja sin bil är det sista en allvarligt sjuk person behöver. Det kan leda till oro och bekymmer som i värsta fall kan bidra till att förlänga sjukdomstillståndet. Det är viktigt att det finns möjligheter att teckna en kompletterande sjukförsäkring för att kunna skapa trygghet i sin privatekonomi, konstaterar Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Dessutom svarar 44 procent att de skulle dra in på lite av varje eller leva snålare om förslaget går igenom. För 18 procent skulle det inte påverka så mycket och 17 procent skulle dra in på semesterkontot.

Undersökningen visar även att 79 procent av Länsförsäkringars 2,7 miljoner privatkunder tycker det är bra att Länsförsäkringar engagerar sig för att stoppa förslaget.

Undersökningen genomfördes under perioden 21 till och med 27 januari bland 1 000 av Länsförsäkringars privatkunder i åldrarna 25 till 64 år. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer av Hermelin Group på uppdrag av Länsförsäkringar.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03, 073-92 001 90

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela