Tre av fyra kunder i Länsförsäkringar ratar regeringens stoppförslag

75 procent av Länsförsäkringars privatkunder är starkt kritiska till regeringens förslag om att ingen ska få mer än 75 procent av sin lön i sjukersättning, efter ett års sjukdom. Förslaget skulle även drabba dem som har kompletterande privat försäkring.

– Länsförsäkringar menar att regeringens ambition att få fler människor i arbete är lovvärd, men denna uppnås inte genom att människor förhindras att teckna privata sjukförsäkringar för att skydda sig mot ekonomisk ruin i samband med långvarig sjukdom, konstaterar Tommy Persson, VD för Länsförsäkringar AB.

Bland kunder 40 år och äldre tycker så många som 8 av 10 att förslaget är dåligt eller mycket dåligt. Personer under 39 år är mer osäkra än äldre – 64 procent av dem under 39 år anser att förslaget är dåligt eller mycket dåligt.

Den sammantagna bilden visar att förslaget saknar stöd hos Länsförsäkringars 2,7 miljoner privatkunder.

– Förslaget strider mot den grundläggande idén med försäkringar, nämligen att man kan ingå avtal för att dela risk med andra. Regeringen bör lyssna till den omfattande kritiken och dra tillbaka förslaget, avslutar Tommy Persson.

Undersökningen genomfördes under perioden 21 till och med 27 januari bland 1 000 av Länsförsäkringars privatkunder i åldrarna 25 till 64 år. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer av Hermelin Group på uppdrag av Länsförsäkringar.

För ytterligare information, kontakta:

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela