Sju av tio svenskar föredrar svenskproducerad mat

Sveriges befolkning tycker att det är viktig att maten de köper är producerad i Sverige. Dessutom uppger nära 90 procent av dessa att man är villig att betala mer för den maten.

Över 70 procent av kvinnorna tycker i större utsträckning än männen att det är mycket viktigt eller helt avgörande att den mat de köper är svenskproducerad. Det visar en ny undersökning som Länsförsäkringar genomfört.

– Att många vill köpa hemmaproducerad mat visste vi redan. Men att siffrorna var så här höga är klart överraskande. Det indikerar att det svenska lantbruket har framtiden för sig och att importbranschen kan få det tuffare framdeles, säger Carl Henrik Ohlsson, VD Länsförsäkringar Skaraborg.

Är du villig att betala mer för närproducerad mat?
Frågan är ställd till dem som tycker att det är viktigt, mycket viktigt eller helt avgörande att den mat de köper är producerad i Sverige.

Ja 89 procent
Nej 10 procent
Vet ej 1 procent

Läs hela undersökningen på: www.lansforsakringar.se/info

Om undersökningen
Totalt har 13 193 personer i åldrarna 16-69 år intervjuats per telefon. Intervjuerna är genomförda av Hermelin Group på uppdrag av Länsförsäkringar.

För ytterligare information kontakta:

Carl Henrik Ohlsson, VD Länsförsäkringar Skaraborg
Telefon: 0500-77 70 70, 070-871 70 70
E-post: ch.ohlsson@skaraborg.lansforsakringar.se

Dag Rosander, Presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela