Länsförsäkringar i svar till regeringen: – Dra tillbaka förslaget om stopp för privata sjukförsäkringar

Länsförsäkringar AB har idag skickat in ett kritiskt remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller Socialdepartementets promemoria ”Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning”, som föreslår att ingen ska kunna försäkra sig privat för att få mer än 75 procent av lönen vid långvarig sjukdom.

Det ligger i allas intresse att människor kan försäkra sig mot de allvarliga ekonomiska konsekvenser som kan drabba den som blir långvarigt sjuk. Förslaget strider mot denna grundläggande idé med försäkringar, nämligen att man kan ingå avtal för att dela risk med andra. Regeringen bör därför lyssna till den omfattande kritiken och dra tillbaka förslaget.

Länsförsäkringar ställer sig frågande till förslaget om en utvidgad minskningsregel som innefattar privata sjukförsäkringar. I praktiken innebär förslaget att ingen ska få mer än 75 procent av sin lön i sjukersättning efter ett års sjukdom, även om den som är sjuk har kompletterande privat försäkring.

Om Länsförsäkringars kunder inte kan skydda sig mot svåra ekonomiska konsekvenser i händelse av allvarlig sjukdom, skapar det oro och bekymmer som snarare bidrar till att förlänga sjukdomstillståndet. Förslaget är en diskriminering av Länsförsäkringars kunder och ifrågasätter hela försäkringstanken.

Länsförsäkringar menar att regeringens ambition att få fler människor i arbete är lovvärd, men denna uppnås inte genom att avtalsfriheten sätts ut spel eller genom att människor förhindras att skydda sig mot ekonomisk ruin i samband med långvarig sjukdom.

Regeringens förslag om en utvidgad minskningsregel är ett allvarligt ingrepp i den kollektiva och individuella avtalsfriheten. I praktiken innebär förslaget att friheten för arbetsmarknadens parter och för enskilda personer att teckna kompletterande sjukförsäkringar begränsas.

För ytterligare information kontakta gärna:

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör på Länsförsäkringar AB
Telefon: 070-57 970 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela