Håkan Danielsson blir ny VD för Länsförsäkringar AB

Styrelsen i Länsförsäkringar AB har utsett nuvarande verkställande direktör för Länsförsäkringar Liv, Håkan Danielsson, till verkställande direktör i Länsförsäkringar AB. Han tillträder sin tjänst i samband med årsstämman den 23 maj 2008, och efterträder då Tommy Persson som varit verkställande direktör i Länsförsäkringar AB sedan 1996.

Sedan Tommy Persson i höstas meddelade sin avsikt att lämna sitt uppdrag som verkställande direktör i Länsförsäkringar AB i samband med bolagsstämman 2008, har styrelsen i Länsförsäkringar AB arbetat med rekryteringen av en efterträdare.

– Jag är glad över att kunna presentera Håkan Danielsson som ny VD. Vi har sökt en efterträdare både externt och bland interna kandidater. Det vi haft för ögonen är att hitta någon som dels kan fortsätta att framgångsrikt utveckla Länsförsäkringar utifrån den starka position vi har idag, dels kan utgöra ett aktivt stöd för länsförsäkringsbolagen i de fortsatta tillväxtplanerna. Håkan passar perfekt in på de kraven, säger Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB.

Håkan Danielsson är idag VD för Länsförsäkringar Liv. Håkan Danielsson har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Han har varit VD för Länsförsäkringar Liv sedan 2005 och nått betydande framgång i utvecklingen av Länsförsäkringars livaffär inte minst när det gäller förmågan att uthålligt ha branschens mest nöjda kunder och den goda utvecklingen när det gäller nyförsäljningen, där Länsförsäkringar Liv idag växer snabbast.

– Håkan Danielsson har under sin tid som chef för livbolaget visat att han är rätt person att leda Länsförsäkringar AB. Han kommer att fortsätta arbetet med att stötta länsförsäkringsbolagen i deras fortsatta utveckling med sitt gedigna försäkringskunnande och med sin förmåga att sätta kunderna och försäljningen i fokus, fortsätter Hans Jonsson.

Danielsson har lång erfarenhet av både liv- och sakförsäkring. Mellan 1999 och 2003 var han verkställande direktör för Trygg Hansa och under åren 1991 och 1997 arbetade han inom Länsförsäkringar AB, bland annat som chef för division Sak, vice VD för Länsförsäkringar AB och VD för återförsäkringsbolaget Stockholm Re.

– Det är ett stort förtroende att få möjligheten att fortsätta utveckla Länsförsäkringar och jag är självfallet väldigt stolt. Tommy Persson har under sina tolv år gjort ett imponerande arbete i att framgångsrikt göra Länsförsäkringar till vad det är idag – attraktivt, finansiellt starkt och med branschens mest nöjda kunder. Det arbetet kommer jag nu att fortsätta, kommenterar Håkan Danielsson.

Arbetet med att hitta en ny VD för Länsförsäkringar Liv har startat.

Håkan Danielsson är född 1961, gift och har tre barn. Han bor i Sigtuna och fritidsintressena omfattar bland annat jakt och idrottsaktiviteter.

För ytterligare information kontakta:
Hans Jonsson, styrelseordförande Länsförsäkringar AB
073- 96 415 72
Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
073-96 411 42
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
070-57 970 66

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela