Naturen orsakar skador för nästan fyra miljarder kronor

De senaste årens stormar och översvämningar har bidragit till omfattande skador runt om i landet och höga kostnader för försäkringsbolagen. Under åren 2002-2006 betalade Länsförsäkringar ut nästan fyra miljarder kronor för storm- och naturrelaterade skador, varav Gudrunåret 2005 stod för cirka 80 procent. Summan för hela perioden fördelas på cirka 70 000 skador av denna typ. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar.

– Det är inte längre ovanligt att vi drabbas av översvämningar och stormar några gånger per år och med den troliga klimatförändring vi står inför kommer det säkert att bli vanligare. Som försäkringsbolag gör vi vad vi kan för att påverka kommunernas beredskap. När det gäller översvämningar handlar det bland annat om att inte bygga nytt på låglänt terräng eller nära vattendrag. Idag går det att förutse vilka områden som kommer att drabbas om det blir översvämning, säger Hans Frank, skadechef på Länsförsäkringar Skåne.

Tips för att förebygga översvämning:

• Se till att golvbrunnar är försedda med skydd som förhindrar baktryck och underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet
• Skaffa manuell pump för att kunna pumpa bort avloppsvatten från källarplanet
• Underhåll dräneringsledningar och installera pump för dräneringsvatten
• Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt
• Bygger du nytt, undvik om möjligt att bygga för nära vattendrag eller i låglänt terräng

För ytterligare information kontakta:

Hans Frank, skadechef Länsförsäkringar AB
Telefon: 042-24 92 17, 070-630 00 05
E-post: hans.frank@skane.lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela