Byråkrati sätter krokben för företagarna

Drygt 7 av 10 svenska företagare anser att lagstiftning och byråkrati utgör en nackdel med att driva eget företag. Lika många tycker att företagandet går ut över familjelivet. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar som genomförts för tredje året i rad.

Sedan 2006 har andelen företagare som ser stress och oro som nackdelar med att vara företagare ökat något, från 62 procent till 66 procent. Samtidigt har andelen företagare som ser svårigheter i att få lönsamhet i verksamheten som en nackdel minskat från 49 procent 2005 till 42 procent.

– De mindre företagen har enligt undersökningen oftare svårigheter att kombinera företagandet med familjelivet än de större företagen. Detta är förmodligen en naturlig följd av att en stor del av kunskapen och drivkraften ofta finns hos företagaren själv. De mindre företagen uppger dessutom i större utsträckning att de har svårigheter att få lönsamhet i verksamheten, säger Mats Olausson, expert på företagande på Länsförsäkringar AB.

Av undersökningen framgår att det finns skillnader mellan företagare i olika åldersgrupper. Företagarna som är yngre än 50 år uppger i större utsträckning än de företagare som är äldre än 50 år att företagandet går ut över familjelivet, skapar stress och bidrar till att det finns för lite tid för fritidsintressen.

Det finns också geografiska skillnader. Av företagarna i västra Sverige tycker hälften av företagarna att lönsamheten är ett bekymmer medan bara var tredje företagare i södra Sverige håller med.

Fråga: Vilka av följande faktorer upplever du som nackdelar med att vara egen företagare? (Anges i procent, flera svarsalternativ möjliga)

Totalt/ 5-10 anst./11-49 anst.
Lagstiftning och byråkrati 73/73/72
Går ut över familjelivet 72/73/69
Mycket administration 68/70 /66
Stress och oro 66/67/64
Före lite tid till fritidsintressen 64/64/63
Svårt att få lönsamhet 42/46/36
Ta hand om personalen 36/33/42

Om undersökningen:

Totalt har 1 300 VD:ar eller ägare intervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda.

Se hela undersökningen i bifogad bilaga.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Olausson, expert på företagande Länsförsäkringar AB
08-588 427 26, 073-96 427 26
mats.olausson@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 070-922 37 93
tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela