Länsförsäkringar sänker bolåneräntorna

Länsförsäkringar sänker räntorna från och med den 17 januari med mellan 0,02 till 0,16 procentenheter. Tremånadersräntan ligger efter sänkningen på 5,10 procent.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

För aktuella räntor, se bifogad fil.

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz,
Vice vd Länsförsäkringar Bank
08-588 412 51
073-96 412 51

Dag Rosander,
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela