Länsförsäkringar upptäcker försäkringsbedrägerier för nära en halv miljard

Nära 9 av 10 av anser att bedrägeri mot försäkringsbolag är ett mycket allvarligt brott. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar. Samtidigt visar ny statistik att Länsförsäkringar enbart under 2007 upptäckte drygt 1 000 försök till försäkringsbedrägerier. Under perioden 2003-2007 nekades ersättningar med ett sammanlagt värde av nästan en halv miljard kronor som fördelas på cirka 5 000 ärenden.

Enigheten är stark bland svenskarna om att försäkringsbedrägeri är ett allvarligt brott. Nära 9 av 10 anser att det är ett mycket allvarligt brott. Drygt 1 av 10 tycker att försäkringsbedrägeri inte är så allvarligt .

Trots detta förekommer fusket eller ”påplussningen” som det ofta kallas. Det kan exempelvis handla om överdrivna fysiska eller psykiska besvär när det gäller hur skadan påverkar det dagliga livet. En del kan ange att de fått omfattande fysiska besvär samtidigt som de arbetar heltid eller ägnar sig åt aktiva fritidsintressen.

– Tyvärr måste vi konstatera att försäkringsbedrägerier förekommer och en låg uppskattning är att uppemot 10-15 procent av alla skadeutbetalningar kan vara felaktiga. Vi upptäcker felaktigheter i ungefär hälften av de ärenden där särskilda utredningar görs, säger Gertrud Lehmann, utredningschef på Länsförsäkringar AB och fortsätter:

– Vi arbetar allt vi kan med att försöka förebygga försäkringsfusket och komma tillrätta med den här typen av bedrägerier bland annat genom interna utbildningar, nationella och internationella samarbeten med polis, myndigheter och vården, branschsamarbeten samt information till våra kunder och allmänheten. Om vi kan bidra till att antalet försäkringsbedrägerier reduceras kan ju också försäkringspremierna för våra kunder på sikt bli lägre.

Om undersökningen:

Fråga: Hur allvarligt ser du på försäkringsbedrägeri?

Mycket allvarligt 86%
Inte så allvarligt 13%
Inget att bry sig om 0%
Ingen uppfattning 1%

Totalt har 13 052 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län.

Se hela undersökningen i bifogad bilaga.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Gertrud Lehmann, utredningschef Länsförsäkringar AB
08-588 415 51, 073-964 15 51
gertrud.lehmann@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 070-922 37 93
tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela