Nu kan bolåntagarna pusta ut

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på 4 procent idag. Det innebär att hushållens stigande räntekostnader stannar upp. Länsförsäkringar räknar med att Riksbankens räntetak nås under våren på 4,25 procent.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad på 4 procent idag. Samtidigt har de, som vi räknade med, tagit hänsyn till den senaste tidens finansiella oro samt indikationer på en svagare tillväxt och därmed reviderat ner sin ränteprognosbana något. Riksbanken räknar nu med en ytterligare höjning av reporäntan till 4,25 procent under våren nästa år. Men beslutet har sannolikt inte varit lätt. Riksbanken har en tuff uppgift. Å ena sidan har vi en generell kreditåtstramning via bank- och finanssystemen. Dessutom bromsar USA:s ekonomi in, vilket sannolikt även bromsar tillväxten i Sverige. Å andra sidan är jobbtillväxten stark i Sverige, vilket har lett till stigande inkomster och ökade lönekostnader. Inflationen har också stigit kraftigt på senare tid. Stigande inflation är förstås bekymmersamt för Riksbanken. Riksbanken räknar också med att inflationen kommer att fortsätta att stiga under nästa år men att den sedan går ner igen mot tvåprocentsmålet.

– Med andra ord är det en svår balansakt för Riksbanken. Precis som vi väntade oss så har det förstnämnda, det vill säga konjunkturavmattning, fått väga tyngst när Riksbanken har bestämt sin nya reporänteprognosbana. Dessutom vill säkert Riksbanken se att stabiliteten i det finansiella systemet återställs. Med andra ord kommer Riksbanken att avvakta med ytterligare höjningar tills läget har stabiliserats, säger Marie Giertz, chefekonom på Länsförsäkringar.

Därmed får hushållen en paus i räntehöjningarna. För hushåll med rörliga bostadslån innebär det en lättnad att reporäntan inte höjs. De bostadsägare som har haft rörlig ränta på lånen har under året fått extra höjda räntekostnader på grund av oroligheterna på bolånemarknaden i USA. I år har räntekostnaderna för rörliga lån ökat med cirka 40 procent och det är säkert kännbart för många, speciellt för personer som nyligen har köp sin bostad med stora lån och höga belåningsgrader på bostaden.

– Efter årsskiftet kommer fastighetsskatten att försvinna och ersättas med en kommunal avgift på 6 000 kronor per år eller max 0,75 procent av taxeringsvärdet. Det kommer att innebära ekonomisk lättnad för många. Men räntan på 0,5 procent på uppskov som införs efter årsskiftet slår emot en del åt andra hållet för bostadsägare med gamla vinster. Det kan slå extra hårt för bostadsrättsägare som kommer sämre ut eftersom de inte får del av lägre fastighetsskatt på samma sätt som småhusägare. Men totalt sätt kommer många att få mer i plånboken tillsammans med ett ytterligare steg i jobbskatteavdraget, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marie Giertz, Chefekonom Länsförsäkringar AB
08-588 419 68, 073-964 19 68

Elisabeth Hedmark, Privatekonom Länsförsäkringar AB
08-588 455 03, 073-920 01 90

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 070-922 37 93

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela