Länsförsäkringar Liv anpassar återbäringsräntan

Från 1 januari 2008 sänker Länsförsäkringar Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 10 till 7 procent före skatt och avgifter. Trots sänkningen har Länsförsäkringar Liv fortfarande den högsta återbäringsräntan som kunderna kan få på marknaden.

– Vi har en stark ekonomi och marknadens bästa totalavkastning, men på grund av den senaste tidens oro på de finansiella marknaderna väljer vi att anpassa återbäringsräntan. Vår målsättning är att bibehålla en jämn och hög ränta på spararnas pengar på lång sikt, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Den 30 september 2007 var konsolideringen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas försäkringskapital, 117 procent och solvensen, det vill säga tillgångarna i förhållande till kundernas garanterade utbetalningar, 154 procent.

Den genomsnittliga årliga återbäringsräntan har sedan 1985, då livförsäkringsverksamheten startade, varit 9,4 procent.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela