Bränder orsakar skador för över 1,5 miljard kronor

Under 2006 betalade 24 länsförsäkringsbolag ut 1,5 miljard kronor för skador som uppkommit i samband med bränder och summan fördelas på 12 000 bränder. Det visar statistik ur Länsförsäkringars kunddatabas som innehåller 3,2 miljoner kunder. Brandrisken är stor i samband med att adventsljusen tänds under jul- och nyårshelgerna.

– Med varje brand följer personliga tragedier och lidanden som kan vara mycket svåra att komma över. Genom att se över sitt brandskydd, till exempel nu inför jul- och nyårsfirandet när risken för bränder är stor, och dessutom arbeta aktivt med skadeförebyggande åtgärder kan många av dessa personliga katastrofer undvikas helt, säger Hans-Eric Zetterström, brandingenjör på Länsförsäkringar AB och fortsätter:

– Det är viktigt att alltid ha uppsikt över och se till att brandvarnare fungerar så att man blir varnad om något skulle börja brinna. En fungerande brandvarnare kan många gånger fungera som en billig livförsäkring.

Länsförsäkringar betalade under 2006 ut 1,5 miljarder kronor för skador som uppkommit i samband med bränder.

– Även om den ekonomiska aspekten kan kännas obetydlig i samband med en brand eller skada finns den med. Den dryga miljarden vi betalar ut i samband med bränder varje år finansieras till stor del via försäkringspremierna. Om våra kunder och vi kan bidra till att antalet bränder reduceras kan också försäkringspremierna bli lägre i längden, säger Hans-Eric Zetterström.

10 tips för att undvika brand:

– Se till brandvarnare, gärna flera, finns uppsatta och utspridda på samtliga våningsplan runt om i huset eller lägenheten.
– Kontrollera med jämna mellanrum att batterierna i brandvarnarna är färska. Inför t ex en tradition att byta batterierna i samband med första advent.
– Rengör brandvarnare regelbundet med dammsugare.
– En brandsläckare och en brandfilt på plats kan göra skillnad mellan övertändning och en begränsad brand.
– Levande ljus är trevligt och mysigt men utgör en mycket stor brandrisk. Ha stor respekt för levande ljus och lämna aldrig ett rum utan att släcka ljusen. Den som tänder ljusen bör också ansvara för att de släcks.
– Använd brandsäkra ljusstakar och placera dem så att de står stadigt och inte för nära något som kan ta eld.
– Placera inga ljus på TV:n och tänd aldrig levande ljus i julgranen.
– Byt den gamla mossan i adventsljusstaken mot dekorationer som inte brinner.
– Ta hand om askan vid eldning i eldstad, lägg askan i plåthink med lock och förvara den utomhus.
– Åska och blixt orsakar överslag i exempelvis en dator, ett modem eller en telefon. Den som installerar ett skydd kan känna sig säker. Bäst är naturligtvis om du alltid tar för vana att dra ut elkontakter och andra inkopplingar från vägguttag.

För ytterligare information kontakta gärna:

Hans-Eric Zetterström, brandingenjör, Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 89, 0708-73 83 69
E-post: hans-eric.zetterstrom@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 04, 070-922 37 93
E-post: tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Taggar

Bokmärk och dela