Länsförsäkringar tillämpar orabatterad 10-taggarpremie under 2008

Länsförsäkringar har beslutat att inte per automatik tillämpa Alectas rabatterade premie för kunder med alternativ ITP (så kallad 10-taggarlösning).

– En rabatterad premie minskar i praktiken den framtida pensionen och försämrar försäkringsskyddet, vilket är en effekt som många av våra kunder inte önskar. Vi rekommenderar därför våra kundföretag att ligga kvar med orabatterad premie för de 10-taggare som valt att placera sina pensionspremier hos Länsförsäkringar. Det innebär att vi räknar upp premierna motsvarande den 40 procentiga rabatten och att situationen blir oförändrad för 10-taggarna, säger Roger Lidberg, chef för affärsområde företag på Länsförsäkringar Liv.

Alternativ ITP innebär att privatanställda tjänstemän som är anslutna till ITP-planen och har en årslön på minst 10 inkomstbasbelopp, i samråd med sin arbetsgivare, har möjlighet att placera huvuddelen av sin tjänstepensionspremie i en individuellt utformad pensionsförsäkring. Den största fördelen med en sådan lösning är att kunden kan påverka hur pensionskapitalet förvaltas och att all avkastning tillfaller kunden. Detta till skillnad mot ITP-planens förmånsstyrda lösning där pensionen är förutbestämd i form av en procentsats på slutlönen.

– Samtliga berörda kunder kommer att informeras om vårt ställningstagande och de kunder som trots allt vill tillämpa rabatterad frilagd premie kommer naturligtvis att ha den möjligheten, säger Roger Lidberg.

För ytterligare information kontakta gärna:

Roger Lidberg, chef för affärsområde företag, Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 404 91, 073-96 404 91
E-post: roger.lidberg@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 414 99, 073-96 414 99
E-post: dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela