Länsförsäkringars Miljöbarometer 2007: Kvinnor shoppar mera miljömedvetet än män

När det gäller inköp med miljöhänsyn är det kvinnorna som tar täten. Det visar Länsförsäkringars Miljöbarometer 2007 som är en sammanställning över vilka miljöaspekter svenskarna lägger vid inköp av olika produkter och tjänster. Männen tänker mindre miljömedvetet inom samtliga undersökta inköpsområden, även om de knappar in på kvinnorna.

– Givetvis är det positivt att kvinnor ligger långt fram i miljötänkandet. Men det är lika viktigt att männen engagerar sig ännu mer och hinner i fatt kvinnorna. Målet är ju en bättre miljö för alla människor, säger Leli Kjellin, verksamhetskoordinator på Länsförsäkringar AB.

Enligt undersökningen tas störst miljöhänsyn vid energiköp: hela 59 procent av de tillfrågade anser att köp som är kopplade till uppvärmning av hemmen är viktiga eller mycket viktiga i detta avseende. På andra plats kommer bilinköp där 53 procent lägger tydliga miljöaspekter. Matinköp är en annan kategori där svenskarna gör noggranna miljööverväganden, 47 procent, innan de slår till.

– Miljöaspekten blir en allt viktigare faktor vid köp av olika varor och tjänster. Vid köp av bil, mat och uppvärmning anser över hälften av konsumenterna att miljöhänsyn spelar en viktig roll i valet av produkter, säger Leli Kjellin.

Vid köp av försäkring och banktjänster spelar miljöhänsyn fortfarande en relativt liten roll.

– Vi ser att andelen ökar något jämfört med förra året vid köp av bank- och sparandetjänster. När det gäller försäkringar är läget dock oförändrat, säger Leli Kjellin.

Länsförsäkringars Miljöbarometer: Andel som anser miljöhänsyn viktiga eller mycket viktiga vid inköp av olika produkttyper, i procent:

Totalt/Män/Kvinnor

Uppvärmning 59/59/60
Bil 53/49 /56
Mat 47/38/55
Renovering 38/33/43
Kläder 23/20/26
Sparande eller banktjänster 22/20/25
Inredning 22/21/23
Försäkring 22/18/25

Om undersökningen: Sifo research International har telefonintervjuat 1000 svenskar från 15 år och uppåt under perioden 29 oktober till 1 november 2007.

För ytterligare information, kontakta:

Leli Kjellin, verksamhetskoordinator Länsförsäkringar AB
08-588 414 72
073-96 414 72

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela