8 av 10 företagare rådgör helst med revisorn

När företagare behöver stöd och råd är det först och främst revisorn de vänder sig till. I andra hand är det kollegorna som agerar rådgivare. De som hamnar längst ner på listan är arbetsgivarorganisationer och konsulter. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar som genomförts för tredje året i rad.

– Uppemot 8 av 10 företagare vänder sig främst till revisorn för stöd och råd och är något vanligare bland företag med färre än 10 anställda, där vi också upplever att behovet av just renodlade ekonomiska frågor är störst, säger Mats Olausson, företagsmarknadschef på Länsförsäkringar Uppsala.

När det gäller inflytande över de beslut som ska fattas nämns även här revisorn och kollegor som rådgivare med störst inflytande medan vänner tillhör dem som enligt företagarna anses ha minst inflytande.

Drygt varannan företagare med färre än 10 anställda (53 procent) väljer att rådgöra med någon i familjen vilket kan jämföras med företagare med fler än 10 anställda där motsvarande siffra bara är drygt 2 av 5 (43 procent). Kvinnorna rådfrågar oftare familjen än vad männen gör, 68 procent jämfört med 46 procent.

– Det är inte helt ovanligt att småföretagare har familjemedlemmar anställda, uppemot varannan företagare har make eller maka anställda i företaget, vilket förmodligen också är ett av skälen till att det är vanligt att familjen agerar bollplank och rådgivare, säger Mats Olausson.

En markant skillnad i årets undersökning jämfört med förra årets, är att företagare idag oftare tar råd och stöd av vänner och bekanta utanför företaget. Ökningen är 11 procent (40 procent 2007 jämfört med 29 procent 2006). Undersökningen visar också att företagarnas inställning till att rådgöra med konsulter har blivit mer positiv över åren. 2005 vände sig var fjärde företagare till konsulter för råd och stöd medan det idag är så många som var tredje företagare.

Det finns också skillnader i ålder. Yngre (49 år eller yngre) VD:ar eller företagsägare vänder sig oftare till kollegor, familjen eller vänner än vad deras äldre (50 år eller äldre) motsvarigheter gör. Det är däremot vanligare att de äldre företagarna vänder sig till bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Företagarnas topplista 2005-2007 över vem de vänder sig till för råd och stöd? (procent)

2007/2006/2005
1. Företagets revisor 78/72/74
2. Kollegor 75/69/70
3. Make/maka/familjemedlem 49/44/47
4. Branschorganisation 47/41/46
5. Vänner och bekanta 40/29/33
6. Utomstående konsult 32/28/24
6. Arbetsgivarorganisation 32/30/34
7. Inget av ovanstående 2/5/3

Om undersökningen:

Totalt har 1 300 VD:ar eller ägare intervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda.

Se hela undersökningen i bifogad bilaga.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Olausson, Företagsmarknadschef Länsförsäkringar Uppsala
018-68 57 71, 070-639 07 71
mats.olausson@uppsala.lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef Länsförsäkringar AB
08-588 418 04, 070-922 37 93
tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela