Tommy Persson lämnar som VD vid årsstämman 2008

Länsförsäkringar ABs verkställande direktör Tommy Persson lämnar efter tolv år sin befattning i samband med ordinarie årsstämma den 23 maj 2008. Rekrytering av efterträdare är påbörjad. Persson kommer att i juni 2008 väljas till ordförande i det europeiska försäkringsförbundet CEA och kommer dessutom att vara senior advisor till Länsförsäkringar AB.

Tommy Persson, VD och koncernchef för Länsförsäkringar AB, har meddelat att han kommer att lämna sin befattning i samband med ordinarie årsstämma den 23 maj 2008. I juni 2008 tillträder Tommy Persson som styrelseordförande för det europeiska försäkringsförbundet CEA, Committée European d´Assurance. Han kommer dessutom att kvarstå som senior advisor till Länsförsäkringar AB.

– Tommy har gjort ett utomordentligt arbete under sin långa tid som VD. Han har framgångsrikt lett arbetet med att utveckla Länsförsäkringar till vad det är idag – attraktivt, finansiellt starkt och med branschens mest nöjda kunder. Vi har velat ha en god framförhållning när det gäller VD-skiftet, så därför meddelar vi redan nu att Tommy lämnar i maj nästa år. Arbetet med att rekrytera en efterträdare som kan bära Tommys arbete vidare har också redan satts igång. Min avsikt är att kunna presentera ny koncernchef i god tid före årsstämman, säger Hans Jonsson, styrelseordförande för Länsförsäkringar AB.

Tommy Persson rekryterades till Länsförsäkringar 1996 och kom då närmast från Posten där han var vice VD. Tommy Persson har också en bakgrund i skogs- och träindustrin, bland annat som VD för Holmen Hygien och som produktlinjechef i Electrolux.

– Jag har snart varit koncernchef i Länsförsäkringar AB i tolv år och fyller 60 nästa år. Det har varit tolv utmanande, men mycket stimulerande år där vi tillsammans lyckats kraftigt stärka länsförsäkringsbolagens ställning på den svenska sakförsäkringsmarknaden, samtidigt som vi gjort betydande landvinningar inom livförsäkring och bank. Länsförsäkringsgruppens starka position borgar för en fortsatt god tillväxt såväl för de 24 lokala länsförsäkringsbolagen som internationellt, kommenterar Tommy Persson.

Länsförsäkringar AB ägs av 24 länsförsäkringsbolag samt 14 socken- och häradsbolag. Inom koncernen Länsförsäkringar AB ingår bland annat Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank samt Agria Djurförsäkring.

Vid frågor kontakta:
Hans Jonsson, styrelseordförande Länsförsäkringar AB, 073-964 15 72
Tommy Persson, VD Länsförsäkringar AB, 08- 588 417 90, 073-964 17 90

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela