Familjen får svenskarna att känna sig trygga

Familj, ekonomisk trygghet och hälsa. Det är i fallande skala de tre enskilt viktigaste faktorerna som skapar trygghetskänslor bland befolkningen, visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Familjen är viktigast från trygghetssynpunkt för svensken. 30 procent anger att det är den enskilt viktigaste faktorn för att man skall känna sig trygg. På andra plats kommer ekonomisk trygghet med 26 procent tätt följd av hälsa med 25 procent.

– För oss som försäkringsgivare är det viktigt att känna till och kartlägga allmänhetens synpunkter, tankar och känslor. På så sätt kan vi anpassa vårta tjänster och produkter utifrån deras behov på ett bättre sätt, säger Stefan Sallerfors, chef Forskning & Framtid Länsförsäkringar AB.

När det gäller försäkringar innebär dessa en stark grund för upplevd trygghet. 70 procent av de tillfrågade uppger att försäkringar innebär trygghet för dem.

Män och kvinnor känner sig delvis trygga med olika saker. För 33 procent av kvinnorna är familjen viktigast medan motsvarande siffra för männen är 28 procent. Ekonomisk trygghet är viktigare för kvinnor än män, 27 respektive 25 procent. Tryggheten via arbetet är dock viktigare för män än för kvinnor, 16 respektive 13 procent. Och för männen innebär hälsa trygghet, 29 procent, medan motsvarande siffra för kvinnor är 21 procent.

– Detta är delvis kända mönster, men över tiden och i takt med samhällsutvecklingen blir det intressant att följa om det kommer att inträffa några förändringar mellan könen, säger Stefan Sallerfors.

Trygghetstoppen:

1. Familj
2. Ekonomisk trygghet
3. Hälsa
4. Socialt nätverk
5. Arbete

Om undersökningen:
Sifo research International har på uppdrag av Länsförsäkringar frågat 1 000 personer mellan 15 år och uppåt vad som är viktigast för att de skall känna sig trygga.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Sallerfors, chef Forskning & Framtid Länsförsäkringar AB
08-588 432 56, 070-5907080
stefan.sallerfors@lansforsakringar.se

Tina Kardum, biträdande presschef
08-588 418 04, 070-922 37 93
tina.kardum@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela