Unga män löper störst risk att somna i trafiken

Trötthet är lika farligt som alkohol i trafiken. 20 procent av alla trafikolyckor är trötthetsrelaterade och i dessa omkommer minst 50 personer varje år. Unga män i åldern 18-24 år löper störst risk att drabbas av olyckor på grund av trötthet.

Unga män i åldern 18-24 år löper störst risk att drabbas av en trötthetsolycka. Risken för dem att råka ut för en olycka på natten är tio gånger större än på dagen. För en 65-åring är risken för en olycka på natten bara dubbelt så stor som på dagen.

– En bakomliggande faktor till att den här åldersgruppen ofta drabbas av trötthetsrelaterade olyckor är att ungdomar ofta slarvar med sömnen och har oregelbundna sömnvanor. Mycket tyder också på att yngre förare kör sämre än äldre i samband med allvarlig trötthet, säger Stefan Skotte, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Den vanligaste typen av misstänkta trötthetsolyckor är singelolyckor. Och det är olyckor som oftast slutar illa. Risken för att dödas eller bli svårt skadad är hög, så mycket som tre gånger högre än vid andra typer av olyckor. Merparten av olyckorna sker på vanliga 90-vägar.

I Länsförsäkringars egna undersökningar uppger 61 procent av svenskarna att de någon gång kört bil när de varit väldigt trötta. Andelen är högre bland män än bland kvinnor.

– Det är inte bara farligt att köra trött, det är också ett lagbrott. Det jämställs med alkohol- och drogpåverkan i trafikförordningen, säger Stefan Skotte.

Tänk på följande innan du sätter dig i bilen:
• Trötthet och alkohol ger samma negativa effekter på bilkörningen och straffas enligt samma lag.
• Planera resan innan du sätter dig bakom ratten.
• Var försiktig med körning nattetid.
• Ta pauser. Drick lite kaffe, rör på dig eller stanna och sov en stund.
• Gäspningar och koncentrationssvårigheter är tidiga trötthettecken. Redan då är man en risk och behöver stanna.

Se också sajten www.somnainte.nu för mer material och pressbilder.

Källor: Länsförsäkringar, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, Stressforskningsinstitutet Stockholms Universitet (tidigare IPM)

För mer information:
Stefan Skotte, skadeförebyggare Länsförsäkringar AB
08-588 410 89, 073-96 410 89
stefan.skotte@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-964 14 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela