Fortsatt hög totalavkastning för Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar fortsätter att ligga i topp bland svenska livförsäkringsbolag när det gäller totalavkastning på placeringstillgångarna för traditionell förvaltning. Totalavkastningen uppgick till 7,5 procent under de tre första kvartalen 2007. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med de två första kvartalen.

Kundernas återbäringsränta, som är 10 procent före avgifter och avkastningsskatt, är också i topp i branschen.

– Våra starka nyckeltal och vår framgångsrika förvaltning ger oss möjlighet att skapa bra avkastning för våra kunder. Vi har en stor andel aktier i portföljen men skyddar oss samtidigt med finansiella verktyg mot nedgångar på marknaden. Bättre återbäringsränta än 10 procent kan kunderna inte få någonstans på nya pensionsförsäkringar, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Det är inte bara traditionell förvaltning som varit framgångsrik utan de andra sparformerna har också gett god avkastning. Nya Världen fortsätter att ge bra avkastning, hittills i år 7,1, procent och över 80 procent av fonderna i fondförsäkringsutbudet gav positiv avkastning under årets tre första kvartal.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela