Länsförsäkringar har de mest nöjda bankkunderna av alla banker

Kundundersökningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI), som genomförs av Handelshögskolan i Stockholm, visar att Länsförsäkringar har de i särklass nöjdaste bankkunderna på privatmarknaden.

Länsförsäkringars kunder är betydligt nöjdare med sin bank än vad kunderna i storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank är.

– Vår lokala närvaro och det personliga mötet är ett vinnande koncept, precis som det är inom liv- och sakförsäkring. Länsförsäkringar vill spela och spelar rollen som utmanare och prispressare på den svenska bankmarknaden. Och vi har ett klart och tydligt mål: att nå en miljon bankkunder och bli en av de tre största på bolån. Därmed blir vi det femte bankalternativet, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

I SKI mäts och analyseras ett stort antal aspekter på kundrelationen till banken. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. Länsförsäkringar ligger markant högre för flertalet av de mätta aspekterna. Länsförsäkringar toppar över lag, inte minst vad gäller servicekvalitet.

– Detta är det finaste betyget ett kundägt bolag kan få. Det gör oss stolta och är ett kvitto på att alla medarbetare gör ett kanonjobb. Samtidigt sporrar detta oss till att bli ännu bättre, säger Tomas Johansson.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank
08-588 419 82
073-96 419 82

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela