4 av 10 står utan eget pensionssparande

Det är många som saknar eget pensionssparande utöver den allmänna pensionen och avtalspensionen som arbetsgivaren betalar in. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

39 procent av svenskarna saknar helt privat pensionssparande.

– Utan eget pensionssparande riskerar man att få bara hälften av slutlönen i pension. Därför är det viktigt att även privat ha ett pensionssparande för att inte bli tvungen att gå ner i levnadsstandard som pensionär, säger Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv.

Mera ur undersökningen:
Den yngre generationen, 76 procent, saknar helt privat pensionssparande. Vidare framgår att pensionssparandet är vanligare bland 35-44-åringar, där 57 procent sparar upp till 1 000 kr per månad jämfört med andra åldersgrupper. Privat pensionssparande är något vanligare bland kvinnor, 55 procent, än bland män, 52 procent. Männen sparar emellertid i genomsnitt högre belopp, 986 kronor per månad jämfört med kvinnornas 611 kr.

Om undersökningen:
Totalt har 10 909 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Danielsson, VD Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela