Länsförsäkringar startar försäkringsverksamhet i Baltikum

Länsförsäkringar har beslutat att etablera sakförsäkringsverksamhet i Lettland och Litauen. Verksamheten planeras starta under första kvartalet 2008. Inledningsvis kommer trafik-, motor- och villa/hemförsäkringar att erbjudas.

Med en marknadsandel kring 30 procent är Länsförsäkringar idag överlägset störst på sakförsäkringar i Sverige. I arbetet med Länsförsäkringars tillväxtstrategi har möjligheterna till utlandsetablering varit ett av alternativen. Flera möjliga marknader har bedömts och Länsförsäkringar har nu beslutat att etablera sakförsäkringsverksamhet i Baltikum. Koncessionsansökan är inlämnad till Finansinspektionen för ett svenskt försäkringsbolag med filialer i Lettland och Litauen.

– Vi ser Lettland och Litauen som två naturliga marknader för vårt första internationella steg. Som marknadsledare inom sakförsäkring i Sverige är våra tillväxtmöjligheter begränsade och för att växa ytterligare etablerar vi oss därför nu i två starka tillväxtmarknader där vi är övertygade om att vi kommer att kunna skapa ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande inte minst när det gäller service. Framgång i Baltikum är till direkt gagn för våra befintliga svenska kunder vilka också är våra ägare, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB.

I ett första steg inriktas försäljningen mot privatmarknaden med försäkringar inom boende, motor- och trafik . Efter lanseringen under första kvartalet 2008 kommer Länsförsäkringar utvärdera möjligheterna till fortsatt expansion inom andra försäkringstyper och gentemot företagsmarknaden.

– Under många år har Länsförsäkringar haft de mest nöjda sakförsäkringskunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Våra servicekunskaper, både när det gäller försäljning och skadehantering, liksom våra kunskaper om prissättning och återförsäkring, är några av de strategiska tillgångar som vi ska utnyttja till att omforma försäkringsmarknaderna i Lettland och Litauen, säger Tommy Persson.

Förberedelser har pågått under året och omfattande marknadsstudier har genomförts. Den starka tillväxten i försäkringsmarknaderna i Lettland och Litauen skapar möjlighet att driva en lönsam försäkringsrörelse även med relativt blygsamma marknadsandelar.

Gunilla Svensson, med mångårig ledarerfarenhet från både sakförsäkringsverksamhet och affärsutveckling, har utsetts till vd för Länsförsäkringar International, som ansvarar för satsningen i Baltikum.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB
08-588 400 00

Gunilla Svensson, vd Länsförsäkringar International
08-588 414 26
073-96 41426

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99

Bokmärk och dela