Vart femte barn får inga sparpengar av föräldrarna

En stor del svenska barn saknar helt sparkapital från föräldrarna. 21 procent av föräldrarna sparar inte alls till sina barn. Bland dem som sparar till sina barn varierar summorna kraftigt. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar.

69 procent av föräldrarna sparar en summa pengar till sina barn varje år. Föräldrar sparar i genomsnitt 3 824 kronor per barn och år. Hushållen med högst inkomster sparar i genomsnitt 6 916 kronor per barn och år. Sparbeloppet per barn minskar ju fler barn det finns i hushållet.

– Att ha ett sparkapital är en trygghet alla bör ha. Det behöver inte vara stora summor pengar man lägger undan. Det viktiga är att ha en buffert och något att falla tillbaka på, säger Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom.

Bland dem som har en hushållsinkomst under 30 000 kr i månaden uppger var tredje förälder att inte sparar till barnen. 25 procent av föräldrarna med hushållsinkomster på
55 000 kr eller mer sparar mer än 10 000 kr årligen per barn.

– Generellt sett är svenskar duktiga på sparande. Men finns det fortfarande en grupp som hade behövt ett bättre sparkapital för sina barn och det är låginkomsttagare, säger Elisabeth Hedmark.

Om undersökningen:
Totalt har 4 617 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder och inkomst.

För ytterligare information, kontakta:

Elisabeth Hedmark, Länsförsäkringars privatekonom
08-588 455 03, 073-920 01 90

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela