Länsförsäkringar både Årets livförsäkringsbolag och Årets sakförsäkringsbolag 2007

Vd:ar, ekonomi- och finansdirektörer i Sverige ger Länsförsäkringar högsta betyg i branschen, både när det gäller livförsäkring och sakförsäkring. Det visar Finansbarometern, en oberoende och årlig undersökning från tidningen Affärsvärlden.

Inom livförsäkring är Länsförsäkringars betyg 4, vilket ger en ledig förstaplats bland svenska livbolag. Kunderna är särskilt nöjda med lokal närvaro, pris samt service och bemötande.

– Det är jättekul att återigen få utmärkelsen, i synnerhet då det fina betyget bygger på kundernas omdömen. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt erbjudande och det är kul att få en bekräftelse på att vi inom Länsförsäkringar har en framgångsrik livverksamhet, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

När det gäller sakförsäkring är betyget lika högt, 4. Där är avståndet ännu längre till de närmaste konkurrenterna och Länsförsäkringar hamnar högst i varje delkatgori: anpassning till företagets verksamhet, pris, utbud samt service och bemötande.

– Att få utmärkelsen Årets sakförsäkringsbolag är en tydlig bekräftelse på att våra kunder gillar det vi levererar. Vi visar att Länsförsäkringars koncept att verka och finnas lokalt genom försäljning, skadereglering och ett aktivt skadeförebyggande arbete, är det som kunderna efterfrågar. Att vi dessutom kan göra det till konkurrenskraftiga priser förstärker vårt erbjudande, säger Ylva Thunqvist, vd Länsförsäkringar Västerbotten.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42, 073-96 411 42

Ylva Thunqvist, vd Länsförsäkringar Västerbotten
090-10 91 99, 070-338 91 99

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela