Många oroar sig för pensionen

Många oroar sig för pensionen

4 av 10 svenskar säger att de är oroliga för att inte klara sig på sin framtida pension, och fler kvinnor än män oroar sig för pensionen. Detta visar en undersökning från Länsförsäkringar.

– Till viss del är detta en befogad oro. Beräkningar visar att många av framtidens pensionärer kommer att få en betydligt lägre pension än sin slutlön. Men genom att sätta sig in i systemet och ta ställning kan man själv påverka sin framtida pension. Om man har lång tid kvar till pensionsdagen är det stora pengar det handlar om, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Bland kvinnor är oron betydligt mera utbredd än bland män. 48 procent av kvinnorna är oroliga för att inte kunna klara sig på sin pension, medan 32 procent av männen är det.

– Att fler kvinnor oroar sig för pensionen kan bero på att de ofta har lägre lön än män. Kvinnor riskerar en lägre pension än män eftersom de oftast är hemma längre tid med barn och i större utsträckning arbetar deltid. Detta påverkar den framtida pensionen, säger Håkan Danielsson.

Fråga: Är du orolig för att du i framtiden inte kan klara dig på din pension?

Ja: Totalt: 40 %, Man: 32 %, Kvinna: 48 %
Nej: Totalt: 57 %, Man: 65 %, Kvinna: 49 %
Vet inte: Totalt: 3 %, Man: 2 %, Kvinna: 3 %

Om undersökningen:
Totalt har 10 909 personer mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på län, kön, ålder och inkomst.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela