Rätt åtgärder kan begränsa följderna av översvämning

Rätt åtgärder kan begränsa följderna av översvämning

De stora mängder regn som drabbat södra Sverige under början av juli har orsakat stora skador på många bostadshus. När översvämningen väl är ett faktum är det svårt att stoppa vattenmassorna men det finns saker att göra för att begränsa skadorna.

– Det är inte längre ovanligt att vi drabbas av översvämningar några gånger per år och med den klimatförändring vi står inför kommer det säkert att bli vanligare, säger Ingrid Flarup, skadechef Privat på Länsförsäkringar Skåne. Från vår sida gör vi vad vi kan för att påverka kommunernas beredskap och vi försöker också få dem att inte bygga nytt på låglänt terräng eller nära vattendrag. Idag går det att förutse vilka områden som kommer att drabbas om det blir översvämning.

Utöver det förebyggande arbete som kommuner och försäkringsbolag bedriver kan du som privatperson också vidta vissa åtgärder. Det kan förhindra att skadorna inträffar eller begränsa omfattningen om du trots allt skulle drabbas.

Så här kan du förebygga översvämning:

– Se till att golvbrunnar är försedda med skydd som förhindrar baktryck och underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet
– Skaffa manuell pump för att kunna pumpa bort avloppsvatten från källarplanet
– Underhåll dräneringsledningar och installera pump för dräneringsvatten
– Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt
– Bygger du nytt, undvik om möjligt att bygga för nära vattendrag eller i låglänt terräng

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Flarup, Skadechef Privat, Länsförsäkringar Skåne
042-24 94 66, 070-308 90 50
ingrid.flarup@skane.lansforsakringar.se

Sofia Edlund, Pressekreterare Länsförsäkringar AB
08-588 415 47, 073-96 415 47
sofia.edlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela