Var tredje svensk har inte valt pensionsförvaltare

Var tredje svensk har inte valt pensionsförvaltare

I en färsk undersökning från Länsförsäkringar uppger 34 procent av dem som har avtalspension via sin arbetsgivare att de inte gjort ett aktivt val av pensionsförvaltare.

Alla har möjlighet till ett aktivt val av hur avtalspensionen ska förvaltas. Om man inte gör något val placeras pengarna automatiskt. Från vilken ålder man får välja och hur pengarna placeras om man inte väljer varierar beroende på vilket avtalsområde man tillhör.

Av dem som har avtalspension men inte valt pensionsförvaltare svarar 16 procent att de inte orkat. 15 procent säger att de tycker att det fungerar bra med det automatiska val som sker när man inte själv aktivt väljer. 10 procent vet inte vilken förvaltare de ska välja.

– Jag har förståelse för att det kan vara svårt att sätta sig in i det pensionssystem vi har. Men eftersom det handlar om var och ens framtid vill jag uppmana alla som inte känner sig tillräckligt insatta att avsätta tid för att ta reda på mer om sina valmöjligheter, säger Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv.

Fråga: Varför har du inte valt förvaltare för din avtalspension?

Inte orkat: 16 %
Det fungerar med det som sker automatiskt: 15 %
Vet inte vad jag ska välja: 10 %
Inte hunnit: 7 %
Annan anledning: 32 %
Vet inte: 19 %

Om undersökningen:
Totalt har 6 178 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på kön, ålder, inkomst och län.

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Danielsson, vd Länsförsäkringar Liv
08-588 411 42
073-964 11 42
hakan.danielsson@lansforsakringar.se

Sofia Edlund, pressekreterare Länsförsäkringar AB
073-964 15 47
sofia.edlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Bokmärk och dela